Anmälan

24 september 09:00 - 11:00Webinarium

FRISTÅENDE SAMTALSSERIE: Kan krisen bli en språngbräda för systemomställning?

Coronakrisen har medfört otroliga utmaningar i vår alltmer globaliserade värld. En lidande turistnäring, ökad psykisk ohälsa på grund av ensamhet, en global arbetslöshet som skjuter i höjden och en ökad ekonomisk ojämlikhet. Det är lätt att rada upp de negativa effekterna av pandemin, men det finns också de som menar att krisen har skapat en "gyllene lucka". Att göra nya saker på helt nya sätt är inte lätt  men kan vårens utmaningar eventuellt bli en avgörande vändning för att öppna upp för en möjlig systemförändring?

Mötesplats Social Innovation, NetPort Science Park och Region Blekinge bjuder in till den tredje och avslutande delen i den fristående samtalsserien Re-Act.

Vid detta tillfälle vill vi lyfta blicken och rikta fokus på systemförändring och innovativa omställningsprocesser. Coronapandemin har förändrat livet för människor i alla världens länder, och på flera håll i världen ser vi nu exempel på reella policybeslut som kan komma att förändra människors vardag som vi känner den. Den storskaliga beteendeförändringen som vi ser genererar onekligen en hel del spännande frågor. Kan vi för första gången i modern tid se tendenser till en hejdad urbaniseringstrend? Hur påverkas egentligen våra städer och vår landsbygd av krisen? Och kommer vi verkligen kunna bygga våra samhällen på samma sätt som tidigare när rörelsemönster och handlingssätt omkullkastats på detta vis?

Många menar att krisen ger oss en chans att göra om, göra nytt och göra rätt. Med hållbarhet som ledord ser vi hur innovativa omställningsprocesser inom både offentlig förvaltning och näringslivet kan få positiva effekter i arbetet med att skapa med resilienta och bärkraftiga samhällen på sikt. Men vad behöver vi göra mer av för att utnyttja den gyllene luckan? Och hur kan vi gemensamt se till att hela samhället inkluderas i dessa systemförändrande processer?

Upplägg

9.00 Välkomna

9:05 Kort föredrag av Per Olsson, Stockholm Resilience Centre

9:20 Presentation av case och panelister

9.40 Kort diskussion

9:50 Frågestund från publiken

10:00 Mingel & paus

10:15 Panelsamtal

10:45 Valbart mingel i "break-out-sessions"

Detta är den tredje och avslutande delen i den fristående samtalsserien "Re-Act". Om du är nyfiken på att lyssna på de första två delarna så hittar du inspelningarna på Mötesplats Social innovations hemsida.

Vill du diskutera re-skilling och omställning med andra aktörer som arbetar med fokus på social innovation? Gå med i vår samtalsgrupp på LinkedIn.

Talare

Paulina Modlitba
Moderator

Paulina Modlitba arbetar som frilansande konsult inom digital kommunikation, marknadsföring och affärsutveckling. Hon har ett stort intresse för social innovation och omställningsprocesser och har bland annat studerat Media, Arts and Science vid prestigefyllda MIT Media lab i Cambridge. 2018 blev Paulina Modlitba nominerad till årets talare i kategorin "moderator".

Läs mer

Charlie Gullström
Senior forskare, RISE

Charlie Gullström är arkitekt och senior forskare på RISE med fokus på klimatomställning, digitalisering, social hållbarhet och arkitektur. För närvarande leder Charlie Sharing Cities Stockholm, en av testbäddarna i programmet Sharing Cities Sweden. Hon är även projektledare för NATSAM, ett samverkansprojekt mellan de sex innovationsplattformarna i Lund, Göteborg, Borås, Stockholm, Umeå och Kiruna med syfte att stärka svenska kommuners innovations- och omställningskapacitet. Foto: Joakim Kröger

Läs mer

Carl Melin
Forskningsledare, Futurion

Carl Melin är samhällsanalytiker och forskningsledare på den TCO-grundade tankesmedjan Futurion. Futurion fokuserar på morgondagens arbetsliv och vad detta innebär för arbetstagarna och deras förutsättningar. Carl Melin har en lång erfarenhet och ett gediget förflutet inom samhällsanalys, opinionsbildning och politik. Inför den amerikanska presidentvalet 2016 arbetade han exempelvis som valexpert och kommentator för Aftonbladet.

Läs mer

Per Olsson
Forskare, Stockholm Resilience Center

Per Olsson är forskare vid Stockholm Resilience Center där han bland annat fokuserar på systementreprenörskap, socioekologiska innovationer och utbildandet av förändringsagenter. Han har även riktat in sig på frågor kring hur vi behöver arbeta för att vända ohållbara globala utvecklingstrender, samt olika typer av "tipping-points" kopplade till kriser och konflikter. Per Olsson är en aktiv medlem i organisationen Resilience Alliance och redaktör för tidskriften Ecology and Society.

Läs mer

Rachael Gould
Forskare, Blekinge Tekniska Högskola

Rachael Gould forskar kring hållbar produktionsdesign vid Blekinge Tekniska Högskola. Här fokuserar hon bland annat på beteendeförändring, organisatoriskt lärande och demokratiskt beslutsfattande. Inom ramen för hennes uppdrag hjälper och stöttar hon företag att integrera hållbarhet i olika typer av designprocesser, där mjuka värden och mänskliga aspekter är utgångspunkten i arbetet. 

Läs mer

Peter Mattisson
VD och koncernchef, CIMON

Peter Mattisson är VD och koncernchef för CIMON, ett nordiskt utvecklingsföretag med affärsidén "Creating Gamechangers" genom innovation och entreprenörskap med fokus på kvalificerade tjänster, ny teknik och IT. I juni tilldelades han en av åtta platser i Svenskt näringslivs entreprenörskapsgrupp till följd av coronakrisen. Det nationella projektet samlar expertröster och företagsledare med syfte att återstarta näringslivet på ett så effektivt sätt som möjligt efter vårens utmanande situation. Foto: Netport Science Park

Läs mer

Allt du behöver veta 

Samtalsserien anordnas som ett webinarium i verktyget Zoom. Du som anmäler dig kommer att få ett mail med all praktisk info inför det digitala seminariet.

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta celia.boltes@mau.se.

Anmälan

Organisatörer

Malmö stad
Netport Science Park
Malmö universitet
Mötesplats Social Innovation
Region Blekinge
Med finansering från Vinnova